Spolek

Ostravský dětský ráj, z. s.

je zapsaný spolek, který začal fungovat od září 2017.

Cíle spolku jsou:
– vytvořit veřejný prostor – dětskou hernu, kde se mohou vzájemně setkávat rodiče a jejich děti,
– posilovat prvořadé a nezastupitelné role a hodnoty rodiny a vhodnou rodičovskou výchovu v prvních letech života dětí,
– získávat a předávat odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života, pořádat odborné semináře a přednášky,
– umožnit rodičům vzájemně se společensky neformálně stýkat i vzdělávat se,
– obohacovat děti o nové kamarády, vztahy a zkušenosti, nabídnout jim prostředí vzájemné důvěry,
– nabízet akce pro využití volného času dětí i dospělých a vytvářet zájmové, vzdělávací a informační programy,
– pořádat akce pro veřejnost a navozovat tak vědomí soudružnosti mezi obyvateli obce a města a tím rozvíjet komunitu,
– zajistit hlídání dětí,
– napomáhat rodině, rodičům na mateřské dovolené, zapojovat se do společenského života, umožnit jim seberealizaci a vzdělávání bez odloučení od dětí,
– spolupracovat s jinými spolky, organizacemi a s orgány státní správy a samosprávy,
– hledat finanční prostředky pro činnost z příspěvků státní správy a samosprávy, nadací, darů a z vlastních činností.

Spolek není založen za účelem podnikání.

Předseda spolku: Klára Merová
Místopředseda spolku: Petra Kunešová

Předseda a místopředseda zastupují spolek ve všech věcech samostatně.